Impressum / Datenschutz Forumsregeln
TFF FORUM TFF E.V. SUPERCHARGE-ME
TFF Forum

Hello I new user with TMS90D

4 Like

Hello @Piotr12,

from a Dane :denmark: in the Philippines :philippines: a warm welcome to a Pole :poland: in Berlin :de: :bangbang:

Very nice color - I suppose it’s a wrapping?

Unfortunately some users here seem to have difficulty reading your English :cry: - but I still hope you are not being to be discouraged by this.

Otherwise, just write in Polish, and let us use GoogleTranslate:

"Cześć @Piotr12,

od Duńczyka :denmark: na Filipinach :philippines: serdecznie witamy Polaka :poland: w Berlinie :de: :bangbang:

Bardzo ładny kolor - przypuszczam, że to opakowanie?

Niestety, wydaje się, że niektórzy użytkownicy tutaj mają trudności z czytaniem Twojego angielskiego :cry: - ale nadal mam nadzieję, że nie zniechęcasz się tym.

W przeciwnym razie napisz po polsku i skorzystaj z GoogleTranslate".